SNEZENKA
ubytovani v soukromi
VÝLETY
[na úvod]

Deštné v Orlických horách

Přímo v Deštném v Orlických horách můžete navštivít hned několik kulturních a historických památek - barokní kostel sv. Máří Magdaleny, kostel sv. Matouše, poutní kaple Panny Marie a křízová cesta. V obci je v provozu muzeum zimních sportů.

Velká Deštná

Velká Deštná, dříve Sedmihradská hora, se může chlubit hned dvěma nej - je to nejvyšší hora Orlických hor (1115 m), a zároveň má nejmenší rozhlednu tohoto pohoří. Je jí vyhlídková věž ze čtyř otesaných kmenů spojených do tvaru pyramidy.

Masarykova chata

Dominantou na hřebenu Orlických hor je Masarykova chata na Šerlichu. Z původní osady Šerlich, dnes zbylo jen několik chalup. Pro svou snadnou dopravní dostupnost z Deštného v Orlických horách je chata častým výletním místem návštěvníků Orlických hor.

Bukačka

Národní přírodní rezervace Bukačka je nejvýznamnější maloplošné chráněné území v Orl. horách. Leží asi 1 km severozápadně od Masarykovy chaty na Šerlichu v nadmořské výšce 910 - 1025 m na hlavním hřebeni v katastru Sedloňov. Zřízena byla v roce 1954 o rozloze 50,74 ha.

Zemská brána

Přírodní rezervace a romantické údolí v rulových skalách se stěnami až 25 m vysokými. Orlickohorskou brázdou protéká řeka Divoká Orlice, pramenící na polském území ( v rozsáhlých rašeliništích Topielisko a Czarne bagno ). Od Trčkova až po Zemskou bránu tvoří Divoká Orlice státní hranici, v délce cca 30 km.

Kunštátská kaple

Barokní kaple Navštívení Panny Marie stojí na hlavním hřebeni Orlických hor ve výšce 1035 m n.m. přímo u Jiráskovy horské cesty (cyklisté se ke kapli mohou dostat z Pěticestí).

Sloužila jako místo k bohoslužbě dřevařských dělníků, kteří většinou pocházeli z Tyrol a do Orlických hor byli...

Vrchmezí

Výrazný vrchol (1084 m) v severní části hlavního hřebenu Orlických hor, jihovýchodně od Olešnice v Orlických horách, budovaný především svory s ojedinělými ostrůvky vápenců. Po Velké a Malé Deštné je Vrchmezí třetí nejvyšší horou pohoří.

Dělostřelecká pevnost Hanička

Dělostřelecká tvrz Hanička patřila do systému předválečného opevnění budovaného ve 30. tých letech minulého století proti tehdejšímu rozpínajícímu se Německu. Stavěna byla v letech 1936 - 38 pražskou firmou Ing. Bedřich Hlava Riegrovo nábřeží 14 Praha II.

Duszniki Zdrój

Lázeňské město Duszniki Zdrój leží na dávné obchodní cestě Praha – Vratislav (Wrocław) v údolí říčky Bystrzyca Dusznicka mezi kopci menšího Bystřického pohoří a Orlickými horami. V okolních lesích rostou nespočetně maliny, borůvky, houby a další lesní plody.ázně leží ve výšce 588 m n.m. s mikroklimatem identickým s místy položenými v 1000 m n.m. Studený pramen (Zimny Zdrój) byl objeven již v roce 1408. Příjemná chuť minerálních vod proslavila místo daleko za hranicemi.

Neratov

Pohraniční malebná víska (635 m) probouzející se opět k životu při pravém břehu Divoké Orlice. Roku 1550 se připomíná jako Bärenwald. Vznikla v souvislosti se založením sklárny na potoce Neratovci koncem 15. století. Už v průběhu 16. století byl na místě dnešní hřbitovní kaple postaven jednoduchý dřevěný kostelík.

Bystrzyca Kłodzka

Bystrzyca Kłodzka je malebné Polské město s množstvím historických památek. Město leží v oblasti nazývané Kladský výběžek, severovýchodním směrem od českého města Rokytnice v Orlických horách a severním směrem od polského hraničního městečka Miedzylesie.

Polanica Zdrój

První zmínky z r. 1347 hovoří o osadě zvané Heyde („Lesná” nebo: „vřesoviště, mokřina“), která byla majetkem známého slezského rytířského rodu von Glaubitz (Glubos) se sídlem na hradě Szczerba. Jako majitel byl uveden Nicolaus von Glubos a v roce 1353 bratři Otto von Glubos a Otto Schram von Glubos.

Dobruška

Jednou z nejkrásnějších vstupních bran do Orlických hor je město Dobruška. Jeho poloha na křižovatce starých obchodních cest z něho učinila přirozené spádové středisko celé okolní oblasti. Nejstarší písemná zpráva o Dobrušce jako o městě je již z roku 1320. Od 16. století se město stalo hospodářským centrem rozkvétajícího východočeského dominia Trčků z Lípy. Ve století 19. se na Dobrušsku vytvořilo jedno z regionálních ohnisek národního obrození. Dnešní Dobruška má přes 7000 obyvatel a tvoří administrativní, hospodářské a kulturní centrum širokého okolí.

Potštejn

Malebné městečko Potštejn, krčící se na úpatí zalesněného kopce a obtékané meandrem Divoké Orlice, proslulo pověstí o pohádkovém pokladu. Hromady zlata, stříbra a drahého kamení jsou prý ukryty v některé z tajných podzemních chodeb, které spojují zříceniny kdysi majestátního hradu s méně či více vzdálenými ruinami středověkých pevností. Poklad tu údajně schoval odbojný rytíř Mikuláš, který se ve 14. století živil loupením v okolí.